Image1\

Działanie systemu do głosowania

System do głosowania

Organizacja głosowania

Organizację głosowania można podzielić na trzy etapy. Przygotowanie do zebrania, sesja głosowań oraz protokoły ze sesji. Wszystkie te działania usprawnia i koordynuje oprogramowanie.

  1.  Przygotowana przed zebraniem baza danych znacznie usprawni przebieg głosowania. Może zawierać ona dane odnośnie przedsiębiorstwa (w tym kapitał i rodzaj przedsiębiorstwa), dane odnośnie uczestników (w tym liczba głosów), jak również sesję tematów do głosowania. Tak przygotowaną bazę, można bardzo łatwo wykorzystać przy rozpoczynaniu zebrania do generowania raportów, przykładowo do: sprawdzenia obecności uczestników, uzyskania informacji o udzielonych pełnomocnictwach albo sprawdzenie reprezentowanego kapitału.

  2. Proces głosowania odbywa się za pomocą bezprzewodowych terminali (oprogramowanie jest przystosowane także do obsługi w systemie przewodowym ze spersonalizowaną kartą). Przydział terminali jest bardzo prosty. Zalogowanie uczestnika następuje poprzez włączenie przydzielonego terminala. Uczestnik nie ma możliwości wyłączenia terminala. Głosowanie jest maksymalnie uproszczone tak, aby przebiegało szybko i sprawnie. Każdy terminal jest przypisany do konkretnego uczestnika i nie ma możliwości przechwycenia ani zafałszowania głosu. Po zebraniu wyników system błyskawicznie oblicza i prezentuje wyniki, które można zaprezentować także na rzutniku.

  3.  Po sesji, jak również po każdym głosowaniu, można wydrukować kilka rodzajów protokołów dokumentujących przeprowadzone zebranie.