Image1\

Zalety - system głosowania

 • bezpieczeństwo i poprawność danych
  Głosy przesyłane za pomocą pilotów (terminali) nie ulegają zagubieniu, są poprawnie interpretowane.
 bezpieczeństwo i poprawność danych
 tajność głosowania
 • tajność głosowania
  System zachowuje tajność głosowania, przesyłane głosy uczestników nie są zachowywane.
   
 • jawność głosowania
  W  przypadku jawności głosowania system przechowuje zarówno głosy uczestników, jak i tworzy archiwum, zawierające dokładny schemat oddanych głosów, dzięki czemu niemożliwe jest zakwestionowanie wyników.
   
 • różne rodzaje głosowań
  System realizuje standardowe głosowanie Tak/Nie, głosowanie na listę, głosowanie z wyborem.
 
 • szybkość działania
  System po zebraniu głosów natychmiastowo generuje wyniki; nawet duże zgromadzenie nie opóźnia w znaczący sposób obliczeń, które są prezentowane już w parę chwil.
   
 • poprawność wyników
  Wyniki nie są obarczone typowymi błędami ludzkimi, gdzie ręczne liczenia za każdym razem może dać inny wynik.
 szybkość działania
 prosta obsługa
 • prosta obsługa
  Do obsługi pilota nie są wymagane specjalne umiejętności, piloty są proste w budowie, przyciski jednoznacznie sugerują typ głosu.
   
 • brak okablowania 
  Dzięki bezprzewodowym urządzeni usprawniony jest sam proces. głosowania; uczestnicy nie muszą się przemieszczać po sali, głosują z dowolnego miejsca, nie potykają o kable, dzięki czemu proces głosowania przebiega szybciej.
 • kontrola zebrania i obecności uczestników
  Duża liczba raportów sprawia, że z łatwością można określić, kto uczestniczy w zebraniu, sprawdzić pełnomocnictwa czy reprezentowany kapitał.
   
 • kontrola terminali
  W każdym momencie możliwe jest sprawdzenie zalogowanych terminali, bądź wyłączenie ich poprzez oprogramowanie.
   kontrola zebrania i obecności uczestników

 multimedialna prezentacja wyników
 • łatwość prezentacji wyników
  Ekran wyników zawiera wszystkie niezbędne informacje, przedstawione w jasny i czytelny sposób.
   
 • prezentacja wyników na rzutniku
  Specjalny moduł programu do obsługi rzutnika, ułatwia i usprawnia prezentację wyników dla większego zgromadzenia; poza tym umożliwia. wyświetlenie dodatkowych informacji czy grafik wybranych przez klienta.
 • protokoły głosowania
  Po sesji lub głosowaniu można wydrukować protokoły, które udokumentują zebranie.
   
 • zarządzanie listami uczestników
  Możliwość importowania i eksportowania z/do arkusza kalkulacyjnego oraz możliwość tworzenia wielu list.
   
 protokoły głosowania
zapis sesji
 • archiwizacja sesji głosowań
  Każdą sesję głosowań można zapisać w pliku, dzięki czemu można ją odtworzyć w dowolnym późniejszym terminie.