Image1\

Zastosowanie

Prezentowany przez nas system może być wykorzystany do obsługi różnego rodzaju zgromadzeń:

  • walne zgromadzenia akcjonariuszy, udziałowców, wspólników
  • sesje rad gmin, miast, powiatów i województw
  • stowarzyszenia
  • rady nadzorcze
  • rady uczelniane, szkoły
  • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
  • konferencje, kongresy
  • egzaminy i testy sprawdzające wiedzę
  • konkursy, quizy

i inne zgromadzenia